Uitreiking Media & Onderwijs Prijs tijdens Dutch Media Week

Donderdag 5 oktober is niet alleen de Dag van de Leraar, maar ook Talent Day bij Dutch Media Week. Het is dan ook niet toevallig dat juist op deze dag de Media & Onderwijs Prijs wordt uitgereikt aan vijf docenten die op een inspirerende manier gebruik hebben gemaakt van audio- en videofragmenten in hun les.

De jongeren van nu groeien op in een digitale samenleving en media spelen een steeds grotere rol in hun leven. Om als leraar aan te blijven sluiten bij de beleving van de leerlingen wordt digitale didactiek steeds belangrijker en kan het gebruik van digitaal lesmateriaal een waardevolle aanvulling zijn op het bestaand lesmateriaal. Met de Media & Onderwijs Prijs wil Beeld & Geluid niet alleen het belang van digitale didactiek benadrukken, maar ook het gebruik van digitaal lesmateriaal in het voortgezet onderwijs stimuleren. De inschrijving voor de Media & Onderwijs Prijs is nu geopend: docenten kunnen hun digitale les uiterlijk 18 september insturen.

Vergroten leerrendement
Het gebruik van beeld en geluid in de les kan helpen om de stof dichter bij de leerling te brengen en zo het leerrendement te vergroten. Zo kan digitaal lesmateriaal helpen om lastige onderwerpen begrijpelijker te maken. Niet alleen door deze onderwerpen visueel te ondersteunen en verduidelijken, maar bijvoorbeeld ook door leerlingen iets te laten voelen bij het onderwerp. Immers, vertellen over de Holocaust is toch anders dan wanneer je de verschrikkelijke omstandigheden in de concentratiekampen kunt laten zien en horen. Daarnaast kan digitaal lesmateriaal helpen bij het verkrijgen van verdieping, door na afloop gezamenlijk te bespreken wat de leerlingen gezien hebben en er over te discussiëren. En niet onbelangrijk, het gebruik van beeld en geluid maakt een les vaak ook leuker. Het doel van de Media & Onderwijs Prijs is om succesvolle voorbeelden van dergelijke lessen te delen en zowel scholen als docenten te stimuleren om het gebruik van digitaal lesmateriaal te integreren in hun onderwijsprogramma’s.

Jury
De Media & Onderwijs Prijs is een juryprijs en wordt dit jaar voor de derde keer door Beeld & Geluid uitgereikt in samenwerking met partner LessonUp. Docenten, scholen en andere betrokkenen kunnen tot en met 18 september hun lessen insturen, waarna de jury de vijf meest originele en inspirerende lessen selecteert. Hierbij worden de inzendingen op selectiecriteria als doel en effect van de les, aansluiting bij het leerniveau van de leerlingen, gebruiksvriendelijkheid, deelbaarheid, gebruikte media en interactie beoordeeld. De jaarlijks wisselende jury bestaat uit zowel leerlingen als onderwijsprofessionals en wordt in juni bekendgemaakt.

Meer informatie: www.mediaonderwijsprijs.nl