Workshop nieuws maken voor en met laaggeletterd publiek

Vrijdag 07 oktober 2022 - 13:00 - 15:45

2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen en schrijven. Voor deze groep mensen zijn ook de berichten van het overgrote deel van de Nederlandse nieuwsmedia lastig te lezen. Media lopen dus een groot publiek mis. De Nederlandse start-up Tolkie (https://tolkie.nl/) werkt aan een oplossing om (nieuws)teksten toegankelijk te maken voor laaggeletterden. Tijdens de workshop ervaren deelnemers wat het betekent om laaggeletterd te zijn en wat ze kunnen doen om hun content beter toegankelijk te maken voor deze doelgroep. De workshop wordt verzorgd door Tolkie-oprichters Laurens van den Berg en Jeroen van de Nieuwenhof, samen met freelance-journalist Lotte Kepers. Zij onderzocht voor haar afstuderen aan de Fontys Hogeschool Journalistiek hoe lokale dagbladen hun nieuws beter kunnen aanbieden aan laaggeletterden. Ook nieuw is de aanwezigheid van José de Vries van de NOS, bij de workshop Nieuws maken voor Laaggeletterd Publiek.

Tijd: 13.00 uur- 15. 45 uur

Trainers: Jeroen van Nieuwenhof (Tolkie), Laurens van den Berg (Tolkie), freelance-journalist Lotte Kepers, José de Vries (NOS).

Info

Vrijdag 7 oktober 2022 13:00 - 15:45
Locatie: Beeld & Geluid
Toegangsprijs:

Gratis

Dag van de Journalistiek + Workshop