Digitale inclusiviteit en innovatie in de media

Maandag 04 oktober 2021 - 12:30 - 17:00

Een creatieve verkenning hoe zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de media van morgen.

Dutch Media Week, Alliantie Digitaal Samenleven en NPO Innovatie dagen omroepen en mediamakers uit mee te doen aan een Brainstormbattle om digitaal inclusievere programma’s te maken.

Uit een kort onderzoek onder omroepen en mediamakers bleek dat tijdens de ontwikkeling van digitale storytelling niet per definitie rekening wordt gehouden met groepen die om welke reden dan ook digitaal beperkt zijn. Wel is er nieuwsgierigheid om te onderzoeken hoe bij het ontwikkelen van transmediale storytelling zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. De gezamenlijke omroepen hebben immers als taak om alle Nederlanders te bedienen met informatie en staan voor het scheppen van een veelkleurig gemeenschapszin. Daarom is ook digitale inclusie een belangrijk thema voor makers en omroepen.

Programma
We beginnen met een inspirerende keynote van mediamaker Paul van der Ham. Paul is als zelfstandig mediamaker gespecialiseerd in inclusieve mediaprojecten. Zo won zijn binaurale museumproject ‘Blikvanger’ voor visueel gehandicapten de RAAK Stimuleringsprijs. Vanuit zijn ervaring als maker neemt hij ons mee in het ontwerpproces voor digitale inclusie.

Mediamakers gaan aan de slag met een bestaand of nieuw (tv)-programma waar ze een inclusieve digitale component aan toe gaan voegen.

We presenteren de ideeën diezelfde middag aan elkaar in een pitch. Een vak- en publieksjury beoordelen welk idee uiteindelijk als beste wordt beoordeeld. Natuurlijk willen we vervolgens graag dat de ideeën geïmplementeerd kunnen worden en nodigen we ook beslissers uit.

Na afsluiting is er een borrel. De middag is rond vijf uur afgelopen.

Digitale inclusie voor kansengelijkheid
Naar schatting hebben ruim 4 miljoen Nederlanders moeite om informatie tot zich te nemen via traditionele en nieuwe digitale media. De wijze waarop informatie wordt aangeboden werpt bij hen vaak drempels op, vanwege of beperkingen of bijvoorbeeld omdat zij lager geletterd zijn of over heel weinig digitale vaardigheden beschikken, en beperkt ervaring met en kennis hebben van digitale middelen. Hierdoor lopen veel mensen informatie mis en dat zet hen op achterstand op tal van terreinen, bijvoorbeeld ten aanzien van gezondheid, financiën, werk en opleiding. Mee kunnen doen met de samenleving wordt voor hen steeds ingewikkelder. Digitale ongelijkheid leidt zo mede tot sociale ongelijkheid. De Alliantie Digitaal Samenleven zet zich met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in voor digitale inclusieve samenleving om zo ongelijkheid tegen te gaan.

 

Dit is een besloten event en alleen fysiek te bezoeken.

Info

Maandag 4 oktober 2021 12:30 - 17:00
Locatie: Beeld & Geluid
Toegangsprijs:

Gratis op uitnodiging