Mediasector presenteert gezamenlijke innovatieagenda tijdens Dutch Media Week

Tijdens Dutch Media Week heeft de gezamenlijke Nederlandse mediasector een gezamenlijke innovatieagenda gepresenteerd. Arno Otto van Talpa Network is een van de drijvende krachten achter de innovatieagenda. Hij gaf een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de media die de mediabedrijven dwingen tot samenwerking. De kern van zijn verhaal: het internet is stuk. “We moeten van een centraal naar een decentraal web, waarbij gebruikers weer de controle hebben over hun eigen data.”

Reactie Minister Economische Zaken
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is blij met de innovatieagenda die door de mediasector is opgesteld. “Wat goed dat er door zoveel partijen aan is gewerkt. Het is een unieke samenwerking tussen publieke en private partijen. Samen werken ze aan een mediasector die klaar is voor de toekomst. Adriaansens gaf via een videoboodschap een reactie op het aanbieden van de innovatieagenda tijdens een bijeenkomst van media-CEO’s in Beeld&Geluid.

Decentrale dataopslag
Een van de belangrijkste punten in de agenda is een plan voor decentrale dataopslag. Iedere Nederlander zou een persoonlijke datakluis moeten krijgen waarin gegevens over onder meer mediagebruik zijn opgeslagen. Alleen de gebruiker heeft de ‘sleutel’ van die kluis. De mediabedrijven willen samen kennis ontwikkelen om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen voor de mediasector. Data en privacy is er daar een van. Het opzetten van een decentrale data-infrastructuur met datakluizen vraagt schaal en massa en daarmee deelname van alle mediabedrijven. De decentrale data-aanpak kan ook versnellend werken voor andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg. Daarvoor is slagkracht nodig in onderzoek en ontwikkeling. Om te komen tot een persoonlijke datakluis moet ontwikkeling plaatsvinden van infrastructuur, governance, services en datatools, waaronder gedecentraliseerde AI. Dit is allemaal onontgonnen terrein en vraagt onderzoek, ontwikkeling en experiment.

Pijlers innovatieagenda
De innovatieagenda kent 3 pijlers: naast decentrale data zijn dat nieuws en informatie en content en productie. De pijler nieuws en informatie concentreert zich onder meer op mogelijkheden om desinformatie te bestrijden. Daarnaast zijn het behoud van het vertrouwen in de journalistiek en aansluiting bij doelgroepen als jongeren belangrijke onderwerpen. Bij content en productie gaat het vooral om technologie. Zo is volgens de innovatieagenda het niveau van Nederlandse taalherkenning te laag. Dat kan omhoog door het gebruik van AI en daar zou dus in moeten worden geïnvesteerd. Ook wil de mediasector inzetten op het creëren van virtuele en immersive content onder meer voor de Metaverse.