Huisregels Dutch Media Week Xperience Days

Huisregels gedurende het evenement
– Bezoekers dienen alle instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van
(beveiligings)medewerkers van de Dutch Media Week Xperience Days te allen tijde op te
volgen.
– Ons beveiligingspersoneel zal wanneer nodig, bezoekers fouilleren en (hand)tassen
doorzoeken.
– Aanmelden bij aanmeldbalie voor Beeld & Geluid is verplicht om deel te nemen aan de gratis
activiteiten.
– Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk.
– Het protesteren/demonstreren of op een andere manier uiting geven aan welke ongenoegen
dan ook is verboden op het evenementen terrein.
– Bij dit (familie)evenement is het niet toegestaan om op wat voor een manier dan ook de
orde te verstoren.
– De volgende zaken zijn verboden om mee te nemen naar het festivalterrein: Glaswerk, drugs,
(vuur)wapens, ieder andere gevaarlijke of verboden stof of voorwerp, (alcoholhoudende)
dranken, vlaggen, fakkels, megafoons.
– Het in het bezit hebben of de handel in soft- of harddrugs is verboden op het festival. Bij het
niet naleven van deze regels volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.
– Roken is in de tenten en bij de kinderspeelplaats verboden.
– Alcohol en tabak zijn onder de 18 jaar verboden.
– Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan bij de buitenactiviteiten. Wanneer honden
agressief gedrag vertonen, dient de eigenaar samen met de hond het Media Park te verlaten.
Honden mogen niet hun behoeften doen op het evenemententerrein, gebeurt dit per
ongeluk wel dan dan is de eigenaar verplicht dit op te ruimen. Mochten uit hiervoor
genoemde zaken op wat voor manier dan ook kosten voortvloeien dan worden deze door
belast aan de huisdiereigenaar.
– Het betreden van het evenemententerrein geschiedt op risico van de bezoeker. Beeld &
Geluid / Dutch Media Week Xperience Days aanvaardt geenszins aansprakelijkheid voor
schade, door wie dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van
de Xperience Days, van alle personen in haar dienst, of van andere personen die door of
vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op
het festivalterrein, tenzij de geleden schade het gevolg is van aanwijsbare opzet of grove
schuld.
– Het is niet toegestaan om discriminerende kleding of andere discriminerende uitingen mee
te dragen op het evenement.
– Het urineren buiten de daartoe bestemde toiletten is verboden.
– Mishandeling, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag
is verboden.
– Het uitdelen van samples of flyers is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet
toegestaan.
– Het maken van professionele audio of video opnames is zonder schriftelijke toestemming
van de organisatie niet toegestaan.
– Bij aankomst en vertrek van de Xperience Days dienen de bezoekers geen overlast te
veroorzaken voor omwonenden of andere bezoekers van het evenemententerrein.
– Het evenement kan verplaatst, gewijzigd of geannuleerd worden.
– Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van de Media Xperience Days, zal de
toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Dit zal geschieden zonder het recht op
vergoeding van eventuele kosten.